Dotaz

Byt zapsaný v katastru nemovitostí pouze na jednoho z manželů

30. 8. 2017

Dobrý den,

náš byt je psán v katastru na moji manželku.

Kdybych zemřel, je tento byt předmětem dědického řízení nebo je to prostě její vlastnictví?

Dobrý den,

děkujeme za položený dotaz.

Dle § 980 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu, má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem.

Občanský zákoník tak zakotvuje do našeho právního řádu zásadu materiální publicity. Znamená to, že zákon ustanovuje vyvratitelnou právní domněnku správnosti zápisu ve veřejném rejstříku (katastru nemovitostí). Důvodem je ochrana dobré víry pozdějšího nabyvatele ve správnost zápisu v katastru nemovitostí.

Dle § 985 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejnému seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala.

Pokud byl tedy byt zapsán v katastru nemovitostí na Vaší manželku, přesto, že byl nabyt za trvání manželství ze společného jmění manželů (nikoliv darem, v dědickém řízení či z výlučných finančních prostředků manželky), můžete, s příslušnými doklady prokazujícími nabytí nemovitosti za trvání manželství z prostředků SJM, tento zápis v katastru nemovitostí změnit.  

K Vašemu dotazu, zda by byl byt předmětem dědického řízení sděluji, že v případě, že by tento byt nebyl některým z dědiců označen jako součást SJM a tato skutečnost prokázána, tak by skutečně nebyla zahrnuta jeho polovina (druhá polovina společného jmění manželů v rámci vypořádání SJM náleží druhému manželovi) jako předmět dědictví do dědického řízení, neboť by se notář dle mého názoru řídil právě zásadou materiální publicity a dobré víry v zápis ve veřejném rejstříku.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.