Dotaz

Darování domu a zahrady vnučce a dceři – darovací daň

8. 9. 2016

Dobrý den,

dědeček (majitel domu) by mi chtěl darovat jeho dům, ale zahradu by chtěl rozdělit a půlku dát tetě (jeho dceři). Chtěla jsem Vás poprosit o radu, zda bych musela zaplatit darovací daň?

Dobrý den,

od roku 2014 již darování není předmětem zvláštní darovací daně, ale jedná se o bezúplatný příjem, který je předmětem daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Za předmět daně je, dle § 10 odst. 1 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, považován také bezúplatný příjem (tj. darování).

Dle § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu činí sazba daně 15 %. Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky od základu daně zaokrouhlené na celá sta Kč dolů.

Zákon o dani z příjmu však stanoví výjimku z povinnosti hradit daň z příjmu u bezúplatných příjmů a to v případě bezúplatného nabytí majetku:

  1. Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manželku,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. od odmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedeno v bodě 1 nebo 2,
  4. od majetku nabytého příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000,- Kč.

Podle § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jsou osoby příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé. Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé.

Vzhledem k tomu, že jste vy jako vnučka a Vaše teta jako dcera příbuzné k dědečkovi v linii přímé, jste obě od daně z bezúplatného nabytí majetku (dříve darovací daně) plně osvobozeny.

V případě Vašeho zájmu můžeme předmětné darovací smlouvy vyhotovit, včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastoupení před katastrálním úřadem.

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.