Dotaz

Darování nemovitosti synovcem

28. 3. 2022

Dobrý den, 

synovec chce mně a mojí sestře darovat 1/3 podílu z nemovitosti.

Platí se daň z nemovitostí a musí být součástí darovací smlouvy?

Děkuji za odpověď

Dobrý den, 

samotná darovací daň již byla zrušena a příjmy z darů jsou nyní zahrnuty pod daň z příjmu.

Od daně z příjmu za bezúplatné nabytí jsou však mimo jiné osvobozeny dary od příbuzného v linii přímé a vedlejší, tedy dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, manžela, sourozence, strýce, tety, synovce, neteře, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů. 

Daň z příjmu tedy pokud jste tetou dárce platit nebudete. Do darovací smlouvy však příbuzenský vztah s dárcem doporučuji uvést. 

Něco jiného je však daň z nemovitých věcí – tato daň se každoročně hradí za vlastnictví nemovité věci.  

V souvislosti s nabytím vlastnického práva k podílu na nemovité věci se vlastník této nemovité věci stává poplatníkem daně a má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí příslušnému správci do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, ve kterém nemovitou věc nabyl, pokud nepřiznal jiný ze spoluvlastníků celou nemovitou věc jako společný zástupce. V takovémto případě jsou předpisy a platby daně evidovány na osobním daňovém účtu společného zástupce. Platbu daně je oprávněn uhradit kterýkoliv z poplatníků, kteří mají společnou daňovou povinnost, s uvedením variabilního symbolu společného zástupce.

Pokud se spoluvlastníci nedohodnou na společném zástupci, mohou ve lhůtě do 31. ledna příslušného zdaňovacího období, podat daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Pokud tak učiní alespoň jeden ze spoluvlastníků, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj spoluvlastnicky podíl na nemovité věci samostatně. V tomto případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci. Tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem (pozemek je evidován parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence – tj. podle pozemkového katastru, přídělového operátu, scelovacího operátu nebo evidence nemovitostí). Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu stanoví daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Z výše uvedeného vyplývá, že je věcí dohody spoluvlastníků do termínu 31. ledna příslušného zdaňovacího období, zda bude na toto zdaňovací období předmětná nemovitá věc přiznána jako celek společným zástupcem nebo si každý ze spoluvlastníků samostatně přizná svůj spoluvlastnický podíl v souladu se shora uvedeným ustanovením.

Děkuji za dotaz a přeji hezký den.

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.