Dotaz

Dluh na odpadcích dítěte svěřeného do výchovy matce

1. 5. 2016

Dobrý den ,

minulý měsíc mi byl doručen dopis od Městského úřadu že mám zaplatit dluh na odpadcích mého syna. Jelikož jsem již více jak 5 let rozvedený a soudem byli děti svěřeny do výchovy a výživy mé bývalé manželce které platím pravidelně výživné.Ona udělala dětem tím že neplatila odpadky dluh u každého ve výši 5 100 kč. Městský úřad teď polovinu vyžaduje po mé osobě s tím že se odvolává na zákon o rodině a že z tohoto zákona vyplívá že jsem povinen uhradit dluh . Tak by mne zajímalo jestli je to pravda a MÚ postupuje vůči mé osobě správně.Nebo si jen ulehčuje vymáhání tohoto dluhu.

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

dle § 12 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích platí, že 1) vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

V vzhledem k tomu, že jste zákonným zástupcem vašeho syna tak se domnívám, že Městský úřad  může vymáhat tuto poplatkovou povinnost i po Vás (neboť jste povinen plnit poplatkovou povinnost za dítě společně a nerozdílně s druhým zákonným zástupcem, kterým je Vaše bývalá žena).

Domnívám se však také, že výživné stanovené soudem na konkrétní částku by mělo zahrnovat úhradu jak běžných výdaů dítěte (strava, oblečení), tak také další výdaje jakými jsou dle mého názoru i výdaje na úhradu místních poplatků.

Manželka by tedy dle mého názoru měla mít povinnost tyto poplatky za odvoz odpadu uhradit. Nicméně tuto povinnost byste musel uplanit vůči ní. Argumentovat touto její povinností Městskému úřadu dle mého názoru nelze.

Uplatnění povinnosti uhradit již Vámi uhrazený poplatek za odpad vůči manželce u soudu by nemuselo být soudem uznáno – pokud by bývalá manželka prokázala obecně špatnou sociální situaci a zvýšené výdaje na dítě.

Děkuji za dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.