Dotaz

Donucení k uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru a odstupné

7. 2. 2018

Dobrý den, byl jsem zaměstnavatelem donucen podepsat ukončení pracovního poměru dohodou s okamžitou platností.

Předcházela tomu dlouhodobá neshoda s kolegou na pracovišti a šikana z jeho strany vůči mě.

Bohužel situace eskalovala v můj čin, který zaměstnavatel posunul do přestupkového řízení. 

Podepsání dohody bez popsání důvodu ukončení poměru ,,vyměnil´´ za to, že mi přestupek nezapíše do zápočtového listu. O šikaně vědělo několik spoluzaměstnanců i ředitel. Svým činem jsem mu bohužel pomohl k řešení situace, kdy nedokázal nebo nechtěl chování kolegy řešit.

Celou situaci vyšperkoval, kdy chtěl po mě při podpisu dohody nadiktovat seznam léků a jméno mého ošetřujícího lékaře.

Existuje možnost vymáhání odstupného? I přesto, že v dohodě není napsán důvod ukončení poměru. Děkuji

Dobrý den,

odstupné náleží zaměstnanci dle § 67 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“),  pouze v případě pokud došlo k rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem výpovědí z důvodu dle § 52 zákoníku práce, a to:

  1. ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  2. přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  3. stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
  4. nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice.

Nárok na odstupné má zaměstnanec i v případě, že uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů.

K nároku zaměstnance na odstupné při rozvázání pracovního poměru dohodou sice nemusí být důvod v dohodě o rozvázání pracovního poměru výslovně uveden, pokud však v dohodě o rozvázání pracovního poměru žádný důvod uveden není, potom musí zaměstnanec prokázat, že pracovní poměr byl rozvázán z některého důvodu uvedeného výše. V praxi bývá takové dokazování při neuvedení důvodu v dohodě o rozvázání pracovního poměru téměř nemožné.

Pokud došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou pod nátlakem, mohl byste se domáhat neplatnosti skončení pracovního poměru s odůvodněním, že jste byl k uzavření dohody donucen. Nicméně tuto skutečnost byste musel zaměstnavateli před soudem následně prokázat vhodnými důkazními prostředky.

Soud by však pouhé tvrzení o „výměně“podepsání dohody o rozvázání  pracovního poměru za neuvedení porušení pracovního poměru („přestupku“) v zápočtovém listu jako dostatečný důkaz o donucení k podepsání dohody o rozvázání pracovního poměru z Vaší strany dle mého názoru spíše neuznal.    

V této souvislosti upozorňuji na skutečnost, že dle § 72 zákoníku práce může neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením ve zkušební době nebo dohodou uplatnit u soudu jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Zaměstnanec by měl také bez zbytečného odkladu (obvykle ještě před podáním žaloby) oznámit písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu v případě, že bude rozhodnuto soudem o tom, že skončení pracovního poměru bylo učiněno neplatně. Zaměstnanec však musí být v takovém případě připraven a ochoten pokračovat v práci pro zaměstnavatele, jakmile ho k tomu zaměstnavatel vyzve.   

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.