Dotaz

Koncesionářské poplatky za televizní a rozhlasové vysílání v penzionu provozovaném sezónně

17. 7. 2017

Dobrý den,

musím v penzionu provozovaném cca 4 měsíce v roce platit koncesionářské televizní poplatky celý rok?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských radiových vysílacích zařízení využívající radiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů.

Televizní poplatek se platí ze zařízení techniky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívající rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů.

Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

Poplatník, který je podnikatelem, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používá k podnikání nebo v souvislosti s ním (tedy i v automobilu)

Vzhledem k tomu, že se televizní poplatek a rozhlasový poplatek dle zákona č. 348/2005 Sb., zákona o rozhlasových a televizních poplatcích hradí za vlastnictví či držení či jiný právní důvod užívání rozhlasového nebo televizního přijímače, musíte bohužel hradit tyto poplatky i v případě, že tyto přijímače neužíváte celý rok, ale pouze 4 měsíce v roce.  

Poplatník je povinen oznámit provozovateli vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osobě, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů ode dne, kdy se jím stal, tento den je poplatník povinen uvést v oznámení.

Poplatník, který nesplnil oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě nebo uvedl nepravdivě nižší počet rozhlasových nebo televizních přijímačů nebo neoznámil zvýšení jejich počtu či při plnění oznamovací povinnosti nepravdivě uvedl nižší počet provozoven, je povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5000,- v případě, že tak učinil v souvislosti s placením rozhlasového poplatku. Pokud tak učinil v  souvislosti s placením televizního poplatku, je povinen zaplatit České televizi kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000,- Kč. Přirážka se platí za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, za který nebyla splněna povinnost platit rozhlasový nebo televizní poplatek.

Přirážka se však neuplatí, pokud poplatník splnil všechny své povinnosti včetně zaplacení dlužných rozhlasových nebo televizních poplatků ještě před tím, než byl provozovatelem vysílání ze zákona vyzván k zaplacení přirážky.

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.