Dotaz

Náhrada škody zaměstnavateli zaměstnancem

29. 11. 2015

Omylem jsem zaplatila občerstvení na volby, které už bylo nad povolený limit. Fin. kontrola to zjistila a nařídila neoprávněně čerpané prostředky vrátit + vyčíslila penále. Penále jsme zaplatili.

Nyní po mě zaměstnavatel vymáhá úhradu tohoto penále. Má na to právo? Na zákl. jakých paragrafů a zákona?

Ve firmě nemáme žádnou směrnici, která by upravovala vymáhání škod způsobené zaměstnancem- ani žádnou likvidační-škodní komisi. Doposud to po nikom nechtěli – ale máme nové zastupitelstvo.

Děkuji

Dobrý den,

dle § 250 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.

V § 257 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je potom stanoven rozsah a způsob náhrady škody, kde je uvedeno, že zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinností, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek.

Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen nahradit jen poměrnou část škody pode míry svého zavinění. Je-li k náhradě škody společně zavázáno více zaměstnanců, je povinen každý z nich nahradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

Pro bližší posouzení by bylo potřebné mít více informací a znát také Vaši pracovní smlouvu, pracovní náplň a to zda jste porušila povinnosti, které Vám vyplývaly z pracovní smlouvy či nikoliv.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den.

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.