Dotaz

Nařízení práce přesčas zaměstnavatelem zaměstnanci a vyzvedávání dítěte ze školky zaměstnancem

17. 7. 2017

Dobrý den,

může zaměstnavatel v pracovní den nařídit zaměstnanci práci přesčas, pokud musí vyzvednout ze školky své 3leté dítě?

Děkuji

Dobrý den,

v § 93 části čtvrté „Pracovní doba a doba odpočinku“ zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“),   se stanoví, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně.

Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a za podmínek uvedených v § 91 zákoníku práce tedy i na dny pracovního klidu.

Nařízení práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze na základě písemné dohody se zaměstnancem.

Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Dle § 241 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti.

Dle § 114 zákoníku práce dále platí, že:

1) Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo (dále jen „dosažená mzda“) , a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku.

2) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 1.

3) Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší, je-li mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Mzdu s přihlédnutím k případné prácíi přesčas je možné takto sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas.

Zaměstnavatel Vám tedy, pokud pro to má vážné provozní důvody, skutečně může nařídit práci přesčas i v případě, že obvykle vyzvedáváte své dítě ze školky. Nicméně zaměstnavatel by měl dle mého názoru nepochybně brát v potaz i skutečnost, že pečujete o dítě ve věku 3 let a sdělit Vám pokud možno dopředu, že Vám bude přidělena práce přesčas, abyste mohl zařídit vyzvednutí dítěte jinou osobou.

Právo nařídit zaměstnanci práci přesčas by nemělo být zaměstnavatelem zneužíváno a může být předmětem případné kontroly Inspektorátu práce. 

Děkuji Vám za položený dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.