Dotaz

Nemovitost získaná před manželstvím a její osud při uzavření nového manželství

14. 11. 2022

Dobrý den, jsem spolumajitelem 1/2 nemovitosti získané koupí společně s manželkou, která již zemřela. Druhým spolumajitelem je můj syn. Později jsem se znovu oženil.

Můj dotaz spočívá v tom, zda předmětná 1/2 nemovitosti v mém vlastnictví spadá po uzavření manželství do SJM a jak by bylo postupováno v případě mého umrtí, zda předmětná 1/2 by spadala do dědického řízení, nebo přešla do majetku mé současné manželky, či zda SJM může být nyní vyznačeno v katastru nemovitostí a zda se tím manželka stává přímo spolumajitelkou mé 1/2?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, 

podíl na nemovitosti, kterou jste získal koupí společně s manželkou, která zemřela byl součástí tehdejšího SJM.

V dědickém řízení měl být tento podíl na nemovitosti vypořádán a to tak, že Vám měla v rámci vypořádání SJM po smrti manželky připadnout 1/2 tohoto podílu (tedy ve Vašem případě 1/4 nemovitosti) v SJM a zbývající část, tedy opět 1/4 nemovitosti měla být předmětem dědického řízení. Není vyloučeno se dohodnout v dědickém řízení se zbývajícími dědici i jinak.

V případě, že nebyla zůstavitelkou sepsána závěť či uzavřena dohoda dědiců – dědí se ze zákona tak, že dle § 1635 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dědi v  první třídě dědiců děti zůstavitele (zemřelé manželky) a jeho manžel a to každý z nich stejným dílem. 

Dle § 709 odst. 1 písm. b) zákona č. . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění , součástí společného jmění manželů nejsou věci nabyté darem,  děděním nebo odkazem, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl. Tedy Vaše nová manželka se nestává spoluvlastníkem  předmětné podílu na nemovitosti uzavřením manželství a ani v případě Vašeho úmrtí by podíl na nemovitosti nepřešel do majetku manželky.  

 V případě Vašeho úmrtí by byl Vámi v té chvíli vlastněný podíl na nemovitosti opět předmětem dědického řízení a o osudu tohoto podílu byste mohl rozhodnout na základě závěti nebo ho ponechat na zákonné posloupnosti s tím, že by opět platilo, že v případě neuzavření závěti a ponechání na zákonné posloupnosti by dědili dědicové podle dědických tříd. V první třídě dědiců by (po Vás) dědila Vaše manželka a Vaše děti stejným dílem.  

Pro úplnost uvádím, že část Vámi vlastněného podílu můžete Vaší manželce darovat nebo případně rozšířit o tento Vámi vlastněný podíl na nemovitosti notářským zápisem společné jmění manželů, které Vám vzniklo uzavřením manželství. Potom by darovaný podíl na nemovitosti Vaší současné manželce na nemovitosti nebyl součástí dědického řízení či v případě rozšíření SJM by nejprve došlo k vypořádání SJM a až zbývající část by byla předmětem dědického řízení jak bylo uvedeno výše

Děkuji za dotaz a přeji hezký den.

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.