Dotaz

Snížení již přiznaného osobního příplatku k platu

27. 11. 2015

Dobrý den,
prosím o sdělení, zda případně kdy může zaměstnavatel odebrat, snížit přiznaný osobní příplatek.Osobní příplatek snížen vydáním nového platebního výměru – tento vydán z důvodu zvýšení platové třídy a změny (zvýšení o 3%)platových tarifů dle vlád. nařízení. Snížením osobního příplatku dojte tedy tímto „zvýšením“ v konečném výsledku o zvýšení původního platu o 20,- Kč.
Jakým způsobem případně zda je možné se bránit.

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce definuje v § 131 osobní příplatek tak, že zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

Osobní příplatek je nenárokovou složkou platu, což znamená, že je zaměstnavatel povinen ho poskytnout pouze v případě, že jsou u zaměstnance splněny předpoklady uvedené v § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a jestliže zaměstnavatel o jejím přiznání rozhodne.

Pokud však zaměstnavatel již vydá rozhodnutí o přiznání osobního příplatku, je povinen jej zaměstnanci v určené výši poskytovat a osobní příplatek se tak stává nárokovou složkou platu.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1752/2013 ze dne 22. 1. 2014 rozhodl, že okolnost, že zaměstnavatel rozhodl o přiznání osobního příplatku zaměstnanci a o jeho výši, neznamená, že nemůže dojít ke zvýšení, snížení nebo odejmutí přiznaného osobního příplatku. Změní-li se podmínky stanovené pro poskytování osobního příplatku, může být změněna i jeho výše, popřípadě může být osobní příplatek zaměstnanci odebrán; zaměstnavatel je oprávněn posuzovat, zda důvody pro jeho poskytování trvají, popřípadě zda trvají důvody pro jeho poskytování v nezměněné výši.

Dále Nejvyšší soud ve výše uvedeném rozsudku uvedl, že ke snížení nebo odnětí přiznaného osobního příplatku může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li v okolnostech (předpokladech a podmínkách) uvedených v ustanovení § 131 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce, za nichž byl osobní příplatek zaměstnanci přiznán, k takové změně, která odůvodňuje jeho další poskytování v menším rozsahu nebo která vyžaduje jeho odnětí. Zaměstnanci uvedenému v ustanovení § 131 odst. 1 zákoníku práce proto zaměstnavatel může snížit osobní příplatek jen v případě zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality (srov. § 110 odst. 5 zákoníku práce) nebo v případě zmenšení rozsahu jeho pracovních úkolů a odejmout osobní příplatek mu může jen tehdy, přestane-li zaměstnanec dlouhodobě dosahovat velmi dobrých pracovních výsledků posuzovaných podle množství a kvality nebo plnit větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci.

Zaměstnavatel tak není oprávněn snížit osobní příplatek k platu pouze z důvodu úspory finančních prostředků.

Doporučuji sdělit zaměstnavateli, že věc nechcete řešit konfliktně (například dotazem na příslušný inspektorát práce nebo soudně), ale že byste ráda tuto záležitost vyřešila vzájemnou dohodu, protože podle Vás není dán důvod snížit Vám osobní příplatek, neboť dle Vašeho názoru nenastala skutečnost, která by odůvodňovala poskytování osobního příplatku v menším rozsahu, ani tuto skutečnost zaměstnavatel netvrdil.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den.

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.