Dotaz

Opakovaná reklamace stejné závady mobilního telefonu a vrácení peněz

29. 11. 2015

Dobrý den, prosím o radu.

Před rokem jsem si koupila mobilní telefon. 3x jsme telefon reklamovala pro stejnou závadu, první reklamace – tel. byl opraven, druhá také řešena opravou, po třetí reklamaci přišlo vyjádření, že závada se neprojevila.

Po cca měsíci jsem tel. reklamovala po čtvrté a do telefonu jsem nahrála videa se závadou. Dnes jsem dostala sms – výměna součásti, tel., je opravený, můžete si ho vyzvednout.

Již při 3 reklamaci jsem žádala vrácení peněz!! Dnes, při 4 reklamaci, kdy mi telefon opraví mi to přijde už jako nehorázná drzost a prosím Vás o vaši radu, jak mám postupovat. Vím, že už při 3 stejné závadě mám nárok na vrácení peněz, ale jak se bránit, když mi prodejce tel. opraví i po 4 závadě a nechce vrátit peníze! Mnohokrát vám děkuji za pomoc!

Dobrý den,

dle § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že nemá-li věc stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Jestliže se na koupeném mobilním telefonu vyskytla opakovaně již potřetí vada, kvůli které byl mobilní telefon při uznané reklamaci již 2x opravován, máte nárok při třetí reklamaci stejné vady, požadovat odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že při výskytu první vady byl telefon opraven, při opětovném výskytu stejné vady byl opět telefon opraven, při třetí reklamaci se dle vyjádření prodejce vada neprojevila – tedy nebyla uznána. Při čtvrté reklamaci však byl telefon opět opraven přesto, že uvádíte, že jste požadovala odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

Pro prokázání Vašeho práva na odstoupení od smlouvy je důležitý obsah reklamačních protokolů. Pokud z nich vyplývá, že byl mobilní telefon opravován 2x pro stejnou vadu a že jste při čtvrté reklamaci požadovala odstoupení od smlouvy, domnívám se, že můžete u prodejce trvat na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. Pokud Vám nebude vyhověno, můžete prodejce upozornit na to, že jim tato povinnost vyplývá z ustanovení § 2169 občanského zákoníku a že zvážíte podání podnětu České obchodní inspekci.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den.

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.