Dotaz

Povinnost hradit poplatky za televizní a rozhlasové vysílání

17. 12. 2015

Dobrý den,

budeme se stěhovat do nového bytu a zajímalo by mě, zda je možné se vyhnout poplatkům za rozhlas a TV. Televizi nemáme a jestli ji budeme mít, tak stejně jen na youtube, internet, případně filmy z domácího úložiště. Rádio neposlouchám, všechno to streamuji z internetu, nejčastěji youtube, nebo digitální rádio jako DI.fm. Slyšel jsem něco o tom, že existuje možnost podepsat čestné prohlášení. Děkuji.

Dobrý den,

povinnost hradit poplatky za rozhlasové a televizní vysílání upravuje zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.

V ustanovení § 2 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích je uvedeno, že:

(1) Rozhlasový poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „rozhlasový přijímač“). Toto zařízení se považuje za rozhlasový přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(2) Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.

(3) Ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového i televizního vysílání se platí rozhlasový poplatek i televizní poplatek.

Ustanovení § 3 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatních stanoví, že poplatníkem je:

(1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

(2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

(3) Je-li rozhlasový nebo televizní přijímač příslušenstvím dopravního prostředku, poplatníkem je provozovatel dopravního prostředku.

(4) Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě, považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

Dodavatel zajišťující dodávku elektřiny odběratelům je povinen na požádání sdělit provozovateli vysílání ze zákona, se kterými odběrateli uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny.

Poplatník je povinen oznámit provozovateli vysílání ze zákona, popřípadě pověřené osobě, že se stal poplatníkem, a to do 15 dnů ode dne, kdy se jím stal; tento den je poplatník povinen uvést v oznámení. Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, měsíční výše televizního poplatku činí 135 Kč.

Každá domácnost je povinna hradit pouze 1 televizní a rozhlasový poplatek. Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni hradit poplatky za každý přijímač, který používají v souvislosti s podnikáním.

Dle § 9 zákona č. zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatních je poplatník povinen zaplatit Českému rozhlasu kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5.000,- Kč a České televizi přirážku ve výši 10.000,- Kč, jestliže:

  1. a) nesplnil oznamovací povinnost ve stanovené lhůtě,
  2. b) při plnění oznamovací povinnosti nepravdivě uvedl nižší počet rozhlasových nebo televizních přijímačů nebo neoznámil zvýšení jejich počtu (v případě podnikatele),
  3. c) při plnění oznamovací povinnosti podle nepravdivě uvedl nižší počet provozoven (v případě podnikatele),
  4. d) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit rozhlasový nebo televizní poplatek,
  5. e) uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení z evidence poplatníků,

Uvedené znamená, že rozhlasový poplatek je třeba hradit za veškeré přijímače, které jsou ve Vašem vlastnictví nebo, které užíváte alespoň 1 měsíc a které jsou schopny reprodukovat rozhlasové vysílání – tedy nejen klasická rádia, ale i FM tunery v počítačích, autorádia, televize s digitálním tunerem, které jsou schopny šířit digitální rádio, IPTV, DVB-T tunery v počítačích, USB zařízení, settopbox. Poplatek se dle současné právní úpravy nemusí hradit za internetový streaming radia (prostřednictvím notebooku nebo PC).

Televizní poplatek je třeba hradit za veškeré přijímače, které jsou schopny reprodukovat televizní vysílání – tedy analogově i digitálně šířené televizní vysílání, kabelové i satelitní televize, IPTV, DVB-T tunery v počítačích, USB zařízení s TV tunerem pro příjem vysílání, settopbox, DVD rekordér vybavený televizním tunerem atd. Televizní poplatek se stejně jako rozhlasový poplatek dle současné právní úpravy nemusí hradit z internetového streamovaného vysílání (například ivysilání České televize atd.)

Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku také dle současné právní úpravy nepodléhají rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení – mobilních telefonů.

Dle platné právní úpravy je lhostejno zda přístroje schopné reprodukovat televizní nebo rozhlasové vysílání používáte k tomuto účelu nebo ji využíváte k jinému účelu. Nelze se tak podle současné právní úpravy vyhnout placení televizního a rozhlasového poplatku s poukazem na skutečnost, že například LCD televizi s digitálním tunerem schopným reprodukovat televizní i rozhlasové vysílání používáte pouze místo monitoru a sledujete na ni pouze youtube či jiné internetové zdroje.

Za samotný monitor, který sám o sobě neobsahuje televizní, DVB-T nebo FM tuner nemusíte poplatek hradit.

Pokud tedy v novém bydlišti skutečně nemáte žádný přístroj, který je schopný reprodukovat televizní či rozhlasové vysílání a nemáte ani automobil s rádiem, platit poplatky nemusíte.

V případě, že by Vám Česká televize nebo Český rozhlas zaslali jakožto odběrateli elektřiny výzvu k hrazení poplatku, je třeba jim písemným čestným prohlášením sdělit ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy, že nejste poplatníkem televizního a rozhlasového poplatku.

Čestné prohlášení jste povinen zaslat až na výzvu České televize nebo Českého rozhlasu.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.