Dotaz

Povinnost vyúčtovat služební cestu

6. 12. 2015

Dobrý den.
Zaměstnavatel uspořádal výjezdní zasedání zaměstnanců (team building) v jiném městě. Ubytování a strava po celý den konání zasedání byla hrazena zaměstnavatelem. Před uskutečněním schůze bylo nutné vyplnit žádost o schválení služební cesty, neboť se schůze konala v běžný pracovní den. Po schválení žádosti nadřízeným se daná služební cesta uskutečnila v plném rozsahu. Následující pracovní den, kdy se všeobecně očekávalo, že každý zaměstnanec v systému vyplní vyúčtování pracovní cesty, však přišel od nadřízeného pokyn, že vzhledem k tomu, že výsledek vyúčtování cesty vychází na 0 CZK, tak si má každý zaměstnanec ze systému tuto služební cestu vymazat. Je tento postup tolerovatelný a korektní? Neměla by se každá schválená a již uskutečněná služební cesta řádným způsobem uzavřít, tzn. vyúčtovat? A to i přesto, že výsledek vyúčtování skutečně vychází na 0 korun? Selský rozum mi napovídá, že na pokynu nadřízeného není něco v pořádku a že se jedná o neoprávněnou manipulaci se služebními příkazy a dokumenty… Děkuji za Váš názor.

Dobrý den,

dle § 42 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.

Souhlas s vysíláním na pracovní cestu může dát zaměstnanec zaměstnavateli i předem v pracovní smlouvě.

Podle § 153 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zaměstnavatel určí předem písemně podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Jestliže jsou vzhledem k okolnostem práva zaměstnance na cestovní náhrady a jejich výši nezpochybnitelné, předchozí písemná forma určení podmínek se nevyžaduje, netrvá-li na ní zaměstnanec.

Za účelem splnění povinnosti stanovení v § 153 zákoníku práce zaměstnanec a zaměstnavatel (prostřednictvím schválení vedoucího zaměstnance zaměstnavatele) před služební cestou obvykle vyplňují tzv. cestovní příkaz (ve Vašem případě žádost o schválení služební cesty). Tento cestovní příkaz obsahuje konkrétní podmínky pracovní cesty zaměstnance, tj. zejména dobu a místo nástupu a ukončení pracovní cesty, místo plnění pracovních úkolů a způsob dopravy a ubytování. Na další straně bývá obvykle vyúčtování pracovní cesty.

Cestovní příkaz má však význam také z hlediska důkazního. Dokládá, kam a kdy zaměstnance zaměstnavatel vyslal (tedy že zaměstnavatel nebyl na svém pravidelném pracovišti) a že tam byl v rámci plnění svých pracovních povinností, což má význam při vzniku různých škodných událostí jako jsou úrazy, vznik škody apod. Zaměstnanci i zaměstnavatelé by tak měli mít důkaz toho, že je zaměstnavatel na pracovní cestu vyslal a za jakých podmínek.

Dle § 183 zákoníku práce platí, že jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné době, je zaměstnanec povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty nebo jiné skutečnosti zakládající právo na cestovní náhradu předložit zaměstnavateli písemné doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad a vrátit nevyúčtovanou zálohu. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiné době, je zaměstnavatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů zaměstnancem provést vyúčtování cestovních náhrad a uspokojit jeho práva. Částka, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout v české měně, se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

Každá na cestovním příkazu schválená a již uskutečněná cesta by se tedy opravdu měla řádným způsobem vyúčtovat. Jedná se o doklad pro Vás i zaměstnavatele.

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den.

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.