Dotaz

Rozvázání pracovního poměru pro spáchání trestného činu

22. 11. 2015

Dobrý den,pracuji jako nelékařský zdravotní personál a mám problém. Policejní hlídka mi při silniční kontrole dala test na drogy a ten vyšel pozitivní na THC. Neřídil sem bezprostředně po požití ale dva dny poté. Ani nejsem pravidelný uživatel. Nicméně krevní testy pro mě dopadli bohužel zle takže mám na krku přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Nikdy předtím sem za nic trestán nebyl, ale teď je pravděpodobné že dostanu podmínku a já se bojím, že příjdu o místo v zaměstnání. protože jednou z podmínek vykonávání mého povolání je být bezúhonný. V zákoně který upravuje podmínky pro vykonávání mého zaměstnání (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) který jsem našel je tato věta formulována takto “ Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, nebo se na něho hledí, jako by nebyl odsouzen“. Nerozumím tomu dovětku na konci. Prosím vás o informaci zda by kvůli tomu mohlo dojít k rozvázání pracovního poměru. Moc děkuji předem.

Dobrý den,

pracovní poměr může zaměstnavatel se zaměstnancem ukončit pouze výpovědí z důvodů uvedených v § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce nebo okamžitým zrušením pracovního poměru dle § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Dle § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovení právními předpisy pro výkon sjednané práce.

Dle § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

Dle § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, může zaměstnavatel se zaměstnancem výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit tehdy, byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Jak správně uvádíte, způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo má odbornou způsobilost, je zdravotně způsobilý a je bezúhonný.

Za bezúhonného se pro účely zákona č. 96/2004, o nelékařských zdravotnických povoláních se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen.

Předpoklady stanovené právním předpisem, tj. zákonem č. 96/2004, o nelékařských zdravotnických povoláních byste nesplňoval a zaměstnavatel by s Vámi mohl ukončit pracovní poměr dle § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, pouze v případě pokud byste byl odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Z výše uvedeného vyplývá, že aby s Vámi mohl zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr, musel byste být odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a to buď na dobu delší než 1 rok, nebo i na kratší dobu pokud byste spáchal trestný čin v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Děkujeme Vám za dotaz

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.