Dotaz

Snížení mzdy mzdovým výměrem a výpověď z pracovního poměr

23. 11. 2021

Dobrý den,

pracuji u společnosti ABC s.r.o. (anonymizováno). 

Zaměstnancům i úřadu práce již bylo doručeno informování i hromadném propouštění s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Zároveň 8 dní po informování emailem, nám bylo řečeno že dostaneme nový mzdový výměr s výrazně nižším platem, z kterého bude následně na konci února 2022 vypočítáno i odstupné. Zároveň nám před informováním o ukončení činnosti využil veškerou dovolenou, bez předchozího informování.

Má na toto zaměstnavatel právo?

Jaký je případný další postup ze strany zaměstnanců?

Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádím, že v případě, že je Vaše mzda stanovena jednostranně na základě mzdového výměru tak má zaměstnavatel právo ji jednostranně změnit (nikoliv však zpětně za práci již odvedenou), takový mzdový výměr by Vám měl zaměstnavatel řádně doručit a rovněž musí být dodrženo, že mzda je nejméně ve výši minimální mzdy, respektive zaručené mzdy. Rovněž musí být dodržen zákaz diskriminace mezi zaměstnanci (v zásadě by za práci stejné hodnoty – měla být poskytována stejná mzda – samozřejmě mohou existovat odůvodnitelné odchylky).

Pro účely odstupného by měl zaměstnavatel vycházet z průměrného výdělku zjištěného z hrubé mzdy zúčtovaného zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím bude předchozí kalendářní čtvrtletí.

Ohledně hromadného propouštění – zaměstnavatel by měl nejpozději 30 dnů před podáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům informovat písemně odborovou organizaci či radu zaměstnanců, nebo pokud u něj odborová organizace či zástupci zaměstnanců nepůsobí tak přímo jednotlivé zaměstnance, kterých se hromadné propouštění týká a případně s nimi projednat možnost zařazení na jiných pracovištích zaměstnavatele a rovněž nejpozději 30 dnů před podáním výpovědi jednotlivým zaměstnancům písemně informovat krajskou pobočku Úřadu práce.  

Pokud byste obdržel výpověď v měsíci prosinci roku 2021 a výpovědní doba tak začala běžet v měsíci lednu 2022, Váš pracovní poměr by skončil k 28. únoru 2022 (v 1. čtvrtletí roku 2022). Odstupné by se počítalo z průměrného výdělku dosaženého v předchozím kalendářním čtvrtletí (průměrný výdělek dosažený ve 4. čtvrtletí roku 2021, tj. v měsíci říjnu 2021, listopadu 2021 a prosinci 2021).

Zaměstnavatel tedy může sice doručením nového mzdového výměru částečně ovlivnit výši vyplaceného odstupného, ale ve Vašem konkrétním případě (pokud by skutečně došlo k ukončení pracovního poměru ke dni 28. únoru 2022)  se ve výpočtu projeví pouze snížení mzdy za měsíc prosinec 2021. Zaměstnavatel  při snížení mzdy musí vždy respektovat ustanovení zákona o minimální mzdě, zaručené mzdě a zákazu diskriminace, jak bylo uvedeno výše.

Doplňuji, že ve výši průměrného výdělku je nutné zohlednit také odměny na něž zaměstnanci vznikl nárok v rozhodném období související s výkonem práce (nikoliv však náhrady např. za dovolenou), přičemž odměny či prémie poskytované za delší časové období se zohlední v poměrné části.

Dle § 217 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. Pokud Vám zaměstnavatel tedy nařídil čerpání dosud nevyčerpané dovolené v předstihu alespoň 14 dní, učinit tak může.  

Děkuji za dotaz a přeji vše dobré

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.