Dotaz

Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů zaměstnancem

2. 6. 2022

Dobrý den,

prosím o radu.

Jsem téměř rok v pracovní neschopnosti z důvodu prodělání syndromu vyhoření a souvisejících depresí. Končí mi podpůrčí doba a jsem tedy nucena opět nastoupit do zaměstnání. Působila jsem jako manažer  a vím, že v současném stavu nebudu ani v blízké budoucnosti tuto pozici schopná vykonávat. Pozice, které by mi zaměstnavatel  mohl nabídnout, jako náhradu jsou obdobného charakteru (práce s lidmi) a proto je nemohu přijmout (z lidí mám nově fobii). Mohu v tomto případě použít výpověď ze zdravotních důvodů, které nesouvisejí se zaměstnáním?

Jde o dočasný stav mé neschopnosti výkonu činnosti tohoto charakteru. Za rok už může být situace jiná. Není to tedy omezení, které by mělo ovlivnit všechna má budoucí zaměstnání a nedostanu k němu posudek. Mám ale doložitelný necelý rok v pracovní neschopnosti. Na ukončení pracovního poměru dohodou přistupovat nechci, protože jsem k opuštění zaměstnání nucena zdravotním stavem a dohoda by znamenala nižší podporu v nezaměstnanosti. Potřebuji na hledání zaměstnání čas a s tím související podporu, protože jsem stavěna do zcela nové životní situace, kdy bude muset jít o činnost zásadně rozdílného charakteru, navíc pouze ve zkráceném úvazku, protože plného aktuálně schopna nejsem.

Dobrý den,

dle § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, stanoví, že procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti podle věty první. Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost, ustanovení věty druhé se nepoužije. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Podle § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti vážnými důvody jsou důvody spočívající v:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce – krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

Z výše uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že zaměstnanec může ukončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodů.  Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Stejně tak lze ukončit kdykoliv pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodou. 

Dle zákona o zaměstnanosti se potom zaměstnanci podpora v zaměstnanosti nekrátí v případě, že zaměstnanec ukončil pracovní poměr výpovědí z jeho strany nebo dohodou se zaměstnavatelem z vážných důvodů, přičemž jedním z vážných důvodů je i skutečnost, že zaměstnanec je dle lékařského posudku neschopen vykonávat dosavadní zaměstnání.

Tedy domnívám, že by musel poskytovatel pracovnělékařské péče zaměstnavatele vydat lékařský posudek, který by stanovil, že nejste pro obecné onemocnění (nesouvisející s výkonem práce) schopna vykonávat dlouhodobě dosavadní práci a následně byste mohla se zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr a to také dohodou. V každém případě by však bylo vhodné uvést v případné dohodě o rozvázání pracovního poměru důvod skončení pracovního poměru s odkazem na příslušný lékařský posudek. 

Děkuji Vám za dotaz a přeji hezký den. 

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.