Dotaz

Výpověď ze zdravotních důvodů

4. 1. 2022

Dobry den,

prosím o radu. Mám do důchodu 8 měsíců, pracuji jako pečovatelka, mam jít na preventivní prohlídku k závodnímu Dr. kvůli způsobilosti vykonávat práci (pravidelné prohlídky každé 2 roky). Může zaměstnavatel dát okamžitou výpověď ze zdravotních důvodu? Chci říct, že od obvodního Dr. mám výpis ze zdravotní dokumentace v pořádku. Nemarodila jsem celých 13 let, celou dobu  trvaní pracov. poměru, párkrat jsem byla na obstřicích bederky. Pracovní smlouvu mam na dobu neurčitou. V poslední době pomalejší, unavená. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

okamžité zrušení pracovního poměru může (laicky někdy ne zcela správně nazývanou jako „výpověď na hodinu“ či „okamžitá výpověď“) může zaměstnavatel dát zaměstnanci pouze výjimečně z důvodů uvedených v § 55 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy:

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Tedy zaměstnavatel s Vámi ukončit pracovní poměr jeho okamžitým zrušením ze zdravotních důvodů nemůže. 

Zaměstnavatel však může dát zaměstnanci až na zákonné výjimky výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou (která začíná běžet následující měsíc po doručení výpovědi) ze zdravotních důvodů dle § 52 písm. d)  nebo a e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, v platném znění v případě, že: 

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

Rozlišování důvodu výpovědi je v tomto případě důležité, neboť jde o to, zda důvodem nezpůsobilosti vykonávat dosavadní práci je např. nemoc z povolání, či ohrožení touto nemocí či pracovní úraz (tedy výpovědní důvod  dle § 52 písm. d)  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) nebo obecné onemocnění zaměstnance (tedy výpovědní důvod dle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění). V případě nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání či pracovního úrazu totiž zaměstnanci náleží v takovém případě odstupné ve výši 12 násobku průměrného výdělku zaměstnance. 

Proti případnému lékařskému posudku se kterým byste nesouhlasila můžete podat návrh na jeho přezkoumání, dle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách, v platném znění, poskytovateli pracovnělékařské služby který posudek vydal do 10 pracovních dnů a rovněž proti případné výpovědi můžete podat návrh soudu na přezkoumání platnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr dle výpovědi skončit. Doporučuji se v takovém případě obrátit na advokáta. 

 Děkuji za dotaz a přeji příjemný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.