Dotaz

Zápis v katastru nemovitostí pouze na jednoho z manželů, doplacení hypotéky z prostředků SJM a dědické řízení

13. 3. 2018

Dobrý den,

při ukončení splácení hypotečního úvěru na nemovitost jsem byl do katastru zapsán jako vlastník pouze já, ale nebyla tam zapsána moje manželka jako spoluvlastník v rámci společného jmění manželů (hypotéku jsme doplatili po 3 letech manželství). 

V případě mého úmrtí by tato nemovitost byla předmětem dědického řízení (tj. zdlouhavý proces), nebo manželka bude automaticky vlastníkem bez ohledu na údaje z katastru?

Nebo byste doporučovali manželku do katastru dopsat a tím by nemusela být v případě mého úmrtí nemovitost předmětem dědického řízení a automaticky je manželka vlastníkem 100% hodnoty nemovitosti? 

Díky.

Dobrý den,

dle § 709 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je uvedeno, že součástí společného jmění manželů je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství s výjimkami uvedenými v tomto ustanovení (například věci nabyté darem, děděním, z výlučného majetku jednoho z manželů atd.).  

V § 985 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je stanoveno, že není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným stavem, může se osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném právu působí vůči každému, jehož právo bylo zapsáno do veřejnému seznamu poté, co dotčená osoba o zápis požádala.

Pokud byla tedy nemovitost nabyta za trvání manželství (z Vašeho dotazu není zcela zřejmé zda byla nemovitost za trvání manželství nabyta či pouze doplacena) z prostředků náležících do společného jmění manželů, bude vhodné manželku jako spoluvlastníka do katastru nemovitostí dopsat souhlasným prohlášením manželů. V případě, že nemovitost nebyla nabyta za trvání manželství, ale pouze byla doplacena hypotéka z prostředků SJM, domnívám se, že se jedná o vynaložené prostředky ze společného majetku na Váš výhradní majetek. V takovém případě by bylo vhodné věc vyřešit darováním 1/2 id. podílu na nemovitosti manželce.  

V případě dědického řízení – pokud by některým z dědiců nebyl a tato nemovitost označena jako součást SJM a tato skutečnost prokázána, tak by dle mého názoru skutečně pravděpodobně došlo k tomu, že bude notář vycházet z údajů zapsaných v katastru nemovitostí (bude se řídit zásadou materiální publicity – dobré víry v zápis v katastru nemovitostí) a nemovitost by tak byla celá předmětem dědického řízení.

V případě, že bude v katastru nemovitostí opraven údaj o tom, že nemovitost byla nabyta do SJM, tak v rámci dědického řízení bude nejprve vypořádáno společné jmění manželů (manželka by tedy obdržela na základě tohoto vypořádání 1/2 nemovitosti) a následně by zbývající část byla předmětem dědického řízení (ve kterém pokud neexistuje závěť  se dědí dle jednotlivých dědických tříd z nichž v první třídě dědiců dědí stejným dílem zůstavitelovy dědi a jeho manžel).

V případě, že bude provedeno darování  id. 1/2 nemovitosti manželce (pokud nemovitost nebyla nabyta za trvání manželství) pak proběhne dědické řízení ohledně druhé poloviny nemovitosti. Nepominutelní dědicové se však mohou domáhat započtení toho, co obdržela manželka za života darem pokud by byl jinak nepominutelný dědic  neodůvodněně znevýhodněn. 

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Autor: Mgr. Martin Čermák, advokát

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.