Question

Dluh na odpadcích dítěte svěřeného do výchovy matce

1. 5. 2016

Dobrý den ,

minulý měsíc mi byl doručen dopis od Městského úřadu že mám zaplatit dluh na odpadcích mého syna. Jelikož jsem již více jak 5 let rozvedený a soudem byli děti svěřeny do výchovy a výživy mé bývalé manželce které platím pravidelně výživné.Ona udělala dětem tím že neplatila odpadky dluh u každého ve výši 5 100 kč. Městský úřad teď polovinu vyžaduje po mé osobě s tím že se odvolává na zákon o rodině a že z tohoto zákona vyplívá že jsem povinen uhradit dluh . Tak by mne zajímalo jestli je to pravda a MÚ postupuje vůči mé osobě správně.Nebo si jen ulehčuje vymáhání tohoto dluhu.

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

dle § 12 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích platí, že 1) vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2) V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

V vzhledem k tomu, že jste zákonným zástupcem vašeho syna tak se domnívám, že Městský úřad  může vymáhat tuto poplatkovou povinnost i po Vás (neboť jste povinen plnit poplatkovou povinnost za dítě společně a nerozdílně s druhým zákonným zástupcem, kterým je Vaše bývalá žena).

Domnívám se však také, že výživné stanovené soudem na konkrétní částku by mělo zahrnovat úhradu jak běžných výdaů dítěte (strava, oblečení), tak také další výdaje jakými jsou dle mého názoru i výdaje na úhradu místních poplatků.

Manželka by tedy dle mého názoru měla mít povinnost tyto poplatky za odvoz odpadu uhradit. Nicméně tuto povinnost byste musel uplanit vůči ní. Argumentovat touto její povinností Městskému úřadu dle mého názoru nelze.

Uplatnění povinnosti uhradit již Vámi uhrazený poplatek za odpad vůči manželce u soudu by nemuselo být soudem uznáno – pokud by bývalá manželka prokázala obecně špatnou sociální situaci a zvýšené výdaje na dítě.

Děkuji za dotaz a přeji pěkný den

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.