Question

Dohoda o změně pracovní smlouvy po pracovním úrazu

14. 9. 2022

Dobrý den,

vracím se do práce po 14 měsících pracovní neschopnosti kvůli pracovnímu úrazu. Byl mi přiznán invalidní důchod prvního stupně. Protože nemohu dle vyjádření závodního lékaře vykonávat stávající práci, byla nabídnuta práce jiná se kterou souhlasím. Má otázka zní : podle kterého paragrafu se dodatek k pracovní smlouvě se uzavírá  – dle § 40 zákona č. 262/2006 Sb., nebo dle § 41 zákony č. 262/2006 Sb .

Děkuji

Dobrý den,

dohoda o změně pracovní smlouvy či dodatek k pracovní smlouvě se uzavírá podle § 40 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, neboť  § 41 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoníku práce, v platném znění, upravuje povinnost či možnost převedení zaměstnance na jinou práci (jednostranného převedení ze strany zaměstnavatele).

Uvedení správního paragrafu (či chybného paragrafu) však není podle mého názoru pro platnost dohody či dodatku k pracovní smlouvě rozhodující, neboť právní jednání se má vykládat dle jeho skutečného obsahu. Do dohody či dodatku však doporučuji výslovně uvést, že důvodem pro změnu druhu práce je pracovní úraz. 

Doporučuji samozřejmě předem zjistit podmínky výkonu práce na novém pracovním místě/novém druhu práce včetně příslušné mzdy/platu a jejich jednotlivých složek. 

Rovněž upozorňuji na skutečnost, že dle § 271b odst.  1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění přísluší zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity (tzv. “renta”)  ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.

 

Děkuji Vám za položený dotaz a přeji hezký den.

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.