Question

Prodej domu bez souhlasu druhého manžela neuvedeného v katastru nemovitostí

13. 3. 2018

Dobrý den,

prosím o radu.

Dne 7.10.2015 jsme s manželkou koupili do sjm rodinný dům který je z části financovaný hypotékou.

Koupě probíhala skrze real.kancelář, banka zkoumala pochopitelně všechny dokumenty.

Pečlivě jsme zkontrolovali zda-li zápis v KN souhlasí s prodávajícím.

Dne 2. 3. 2018 nám byl doručen dopis od advokáta, který zastupuje manžela tehdejší prodávájící, který se dovolává neplatnosti převodu vlastnického práva.

Zápis v KN byl pouze na paní prodávající a zda-li byl dům v SJM či ne jsme nemohli tušit.Navíc banka požadovala po prodávající zástavní smlouvu a také na nic nepřišla.

Jak bychom měli s manželkou nyní postupovat?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zákon č. 89/2012 Sb., (nový) občanský zákoník zavedl s účinností k 1.1.2015 nově tzv. zásadu „materiální publicity“.

Dle § 980 odst. 2 občanského zákoníku je-li právo k věci zapsáno do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), má se za to, že bylo zapsáno v souladu se skutečným právním stavem.

Dle § 984 odst. 1 občanského zákoníku není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu jednání došlo, vzniká-li však věcné právo až zápisem do veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.

V případě, že jste tedy nabyly věcné právo (vlastnictví) k nemovitosti za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné (prodávajícího) podle stavu v katastru nemovitostí (ve kterém nebyla vyznačena poznámka spornosti) a nevěděli jste, ani jste nemohli vědět o tom, že nemovitost je součástí SJM, chrání Vás občanský zákoník jako poctivého nabyvatele.

Manžel prodávající se sice teoreticky může domáhat určení vlastnického práva k předmětnému domu, musel by však dle mého názoru prokázat, že jste při nabytí nemovitosti nebyli v dobré víře.

Manžel (či bývalý manžel) prodávající by se tedy měl obrátit se svým požadavkem na prodávajícího a požadovat po něm polovinu kupní ceny, kterou za prodej nemovitosti prodávající získal.  

Pro přesnou odpověď by samozřejmě bylo třeba znát více podrobností a prostudovat veškeré listiny.

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.