Question

Výpověď ze zdravotních důvodů

4. 1. 2022

Dobry den,

prosím o radu. Mám do důchodu 8 měsíců, pracuji jako pečovatelka, mam jít na preventivní prohlídku k závodnímu Dr. kvůli způsobilosti vykonávat práci (pravidelné prohlídky každé 2 roky). Může zaměstnavatel dát okamžitou výpověď ze zdravotních důvodu? Chci říct, že od obvodního Dr. mám výpis ze zdravotní dokumentace v pořádku. Nemarodila jsem celých 13 let, celou dobu  trvaní pracov. poměru, párkrat jsem byla na obstřicích bederky. Pracovní smlouvu mam na dobu neurčitou. V poslední době pomalejší, unavená. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

okamžité zrušení pracovního poměru může (laicky někdy ne zcela správně nazývanou jako “výpověď na hodinu” či “okamžitá výpověď”) může zaměstnavatel dát zaměstnanci pouze výjimečně z důvodů uvedených v § 55 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. 

Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy:

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Tedy zaměstnavatel s Vámi ukončit pracovní poměr jeho okamžitým zrušením ze zdravotních důvodů nemůže. 

Zaměstnavatel však může dát zaměstnanci až na zákonné výjimky výpověď s dvouměsíční výpovědní dobou (která začíná běžet následující měsíc po doručení výpovědi) ze zdravotních důvodů dle § 52 písm. d)  nebo a e) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, v platném znění v případě, že: 

d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

Rozlišování důvodu výpovědi je v tomto případě důležité, neboť jde o to, zda důvodem nezpůsobilosti vykonávat dosavadní práci je např. nemoc z povolání, či ohrožení touto nemocí či pracovní úraz (tedy výpovědní důvod  dle § 52 písm. d)  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění) nebo obecné onemocnění zaměstnance (tedy výpovědní důvod dle § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění). V případě nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání či pracovního úrazu totiž zaměstnanci náleží v takovém případě odstupné ve výši 12 násobku průměrného výdělku zaměstnance. 

Proti případnému lékařskému posudku se kterým byste nesouhlasila můžete podat návrh na jeho přezkoumání, dle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011Sb. o specifických zdravotních službách, v platném znění, poskytovateli pracovnělékařské služby který posudek vydal do 10 pracovních dnů a rovněž proti případné výpovědi můžete podat návrh soudu na přezkoumání platnosti výpovědi do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr dle výpovědi skončit. Doporučuji se v takovém případě obrátit na advokáta. 

 Děkuji za dotaz a přeji příjemný den

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.