Články

Snížení mzdy při výpovědi zaměstnancem

martin

 • 22. 1. 2024
 • 0

Výpověď a snížení mzdy. Zásada rovného zacházení. Rozdílné mzdy. Snížení mzdy zaměstnanci. Nepřiznání odměn a bonusů některému zaměstnanci.

Vystěhování druhého manžela z bytu nebo domu a náhrada investic včetně splátky hypoték

martin

 • 3. 11. 2023
 • 0

Vystěhování manžela z bytu ve vlastnictví druhé manžela. Hrazení hypotéky ze SJM. Nárok na investice vložené do bytu manžela.

Vyklizení nemovitosti synem

martin

 • 2. 3. 2023
 • 0

Žaloba na vyklizení. Souhlas s užíváním nemovitosti. Ústně uzavřená nájemní smlouva. Místní příslušnost soudu na vyklizení.

Nemovitost získaná před manželstvím a její osud při uzavření nového manželství

martin

 • 14. 11. 2022
 • 0

Podíl na nemovitosti (domu, pozemku, bytu) nabytý za trvání manželství a jeho vypořádání. Uzavření nového manželství a nemovitost nabytá v předchozím manželství. Dědění podílu na nemovitosti ze zákona.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

martin

 • 18. 10. 2022
 • 0

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a den skončení pracovního poměru. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Výpověď ve zkušební době. Rozdíl mezi zrušením pracovního poměru ve zkušební době a výpovědí ve zkušební době.

Dohoda o změně pracovní smlouvy po pracovním úrazu

martin

 • 14. 9. 2022
 • 0

Dohoda o změně pracovní smlouvy. Dodatek k pracovní smlouvě. Dohoda o změně práce. Převedení zaměstnance po pracovním úrazu na jinou práci. Renta. Pracovní úraz.

Ukončení pracovního poměru z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance pro obecné onemocnění

martin

 • 9. 8. 2022
 • 0

Skončení pracovní poměru pro obecné onemocnění. Výpověď z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti. Odstupné.

Rodičovská dovolená při výpovědi z práce

martin

 • 23. 6. 2022
 • 0

Výpověď v rodičovské dovolené. Rodičovská dovolená, mateřská dovolená. Podmínky čerpání rodičovské dovolené.

Zrušení jednoho z míst výkonu práce a odmítnutí výkonu práce v jiném místě

martin

 • 2. 6. 2022
 • 0

Místo výkonu práce. Zrušení provozovny. Organizační změna. Zákaz přeložení bez souhlasu zaměstnavatele.

Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů zaměstnancem

martin

 • 2. 6. 2022
 • 0

Zdravotní důvody na straně zaměstnance. Ukončení pracovního poměru. Krácení podpory v nezaměstnanosti.