Question

Darování domu a zahrady vnučce a dceři – darovací daň

8. 9. 2016

Dobrý den,

dědeček (majitel domu) by mi chtěl darovat jeho dům, ale zahradu by chtěl rozdělit a půlku dát tetě (jeho dceři). Chtěla jsem Vás poprosit o radu, zda bych musela zaplatit darovací daň?

Dobrý den,

od roku 2014 již darování není předmětem zvláštní darovací daně, ale jedná se o bezúplatný příjem, který je předmětem daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Za předmět daně je, dle § 10 odst. 1 písm. n) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, považován také bezúplatný příjem (tj. darování).

Dle § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu činí sazba daně 15 %. Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky od základu daně zaokrouhlené na celá sta Kč dolů.

Zákon o dani z příjmu však stanoví výjimku z povinnosti hradit daň z příjmu u bezúplatných příjmů a to v případě bezúplatného nabytí majetku:

  1. Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manželku,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. od odmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedeno v bodě 1 nebo 2,
  4. od majetku nabytého příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000,- Kč.

Podle § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jsou osoby příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé. Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé.

Vzhledem k tomu, že jste vy jako vnučka a Vaše teta jako dcera příbuzné k dědečkovi v linii přímé, jste obě od daně z bezúplatného nabytí majetku (dříve darovací daně) plně osvobozeny.

V případě Vašeho zájmu můžeme předmětné darovací smlouvy vyhotovit, včetně podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zastoupení před katastrálním úřadem.

Děkuji Vám za dotaz a přeji pěkný den

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.