Question

Náhrada škody zaměstnavateli zaměstnancem

29. 11. 2015

Omylem jsem zaplatila občerstvení na volby, které už bylo nad povolený limit. Fin. kontrola to zjistila a nařídila neoprávněně čerpané prostředky vrátit + vyčíslila penále. Penále jsme zaplatili.

Nyní po mě zaměstnavatel vymáhá úhradu tohoto penále. Má na to právo? Na zákl. jakých paragrafů a zákona?

Ve firmě nemáme žádnou směrnici, která by upravovala vymáhání škod způsobené zaměstnancem- ani žádnou likvidační-škodní komisi. Doposud to po nikom nechtěli – ale máme nové zastupitelstvo.

Děkuji

Dobrý den,

dle § 250 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí. Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance.

V § 257 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je potom stanoven rozsah a způsob náhrady škody, kde je uvedeno, že zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinností, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla li škoda způsobena úmyslně, v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek.

Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, je zaměstnanec povinen nahradit jen poměrnou část škody pode míry svého zavinění. Je-li k náhradě škody společně zavázáno více zaměstnanců, je povinen každý z nich nahradit poměrnou část škody podle míry svého zavinění.

Pro bližší posouzení by bylo potřebné mít více informací a znát také Vaši pracovní smlouvu, pracovní náplň a to zda jste porušila povinnosti, které Vám vyplývaly z pracovní smlouvy či nikoliv.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den.

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.