Question

Nemovitost získaná před manželstvím a její osud při uzavření nového manželství

14. 11. 2022

Dobrý den, jsem spolumajitelem 1/2 nemovitosti získané koupí společně s manželkou, která již zemřela. Druhým spolumajitelem je můj syn. Později jsem se znovu oženil.

Můj dotaz spočívá v tom, zda předmětná 1/2 nemovitosti v mém vlastnictví spadá po uzavření manželství do SJM a jak by bylo postupováno v případě mého umrtí, zda předmětná 1/2 by spadala do dědického řízení, nebo přešla do majetku mé současné manželky, či zda SJM může být nyní vyznačeno v katastru nemovitostí a zda se tím manželka stává přímo spolumajitelkou mé 1/2?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, 

podíl na nemovitosti, kterou jste získal koupí společně s manželkou, která zemřela byl součástí tehdejšího SJM.

V dědickém řízení měl být tento podíl na nemovitosti vypořádán a to tak, že Vám měla v rámci vypořádání SJM po smrti manželky připadnout 1/2 tohoto podílu (tedy ve Vašem případě 1/4 nemovitosti) v SJM a zbývající část, tedy opět 1/4 nemovitosti měla být předmětem dědického řízení. Není vyloučeno se dohodnout v dědickém řízení se zbývajícími dědici i jinak.

V případě, že nebyla zůstavitelkou sepsána závěť či uzavřena dohoda dědiců – dědí se ze zákona tak, že dle § 1635 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dědi v  první třídě dědiců děti zůstavitele (zemřelé manželky) a jeho manžel a to každý z nich stejným dílem. 

Dle § 709 odst. 1 písm. b) zákona č. . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění , součástí společného jmění manželů nejsou věci nabyté darem,  děděním nebo odkazem, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl. Tedy Vaše nová manželka se nestává spoluvlastníkem  předmětné podílu na nemovitosti uzavřením manželství a ani v případě Vašeho úmrtí by podíl na nemovitosti nepřešel do majetku manželky.  

 V případě Vašeho úmrtí by byl Vámi v té chvíli vlastněný podíl na nemovitosti opět předmětem dědického řízení a o osudu tohoto podílu byste mohl rozhodnout na základě závěti nebo ho ponechat na zákonné posloupnosti s tím, že by opět platilo, že v případě neuzavření závěti a ponechání na zákonné posloupnosti by dědili dědicové podle dědických tříd. V první třídě dědiců by (po Vás) dědila Vaše manželka a Vaše děti stejným dílem.  

Pro úplnost uvádím, že část Vámi vlastněného podílu můžete Vaší manželce darovat nebo případně rozšířit o tento Vámi vlastněný podíl na nemovitosti notářským zápisem společné jmění manželů, které Vám vzniklo uzavřením manželství. Potom by darovaný podíl na nemovitosti Vaší současné manželce na nemovitosti nebyl součástí dědického řízení či v případě rozšíření SJM by nejprve došlo k vypořádání SJM a až zbývající část by byla předmětem dědického řízení jak bylo uvedeno výše

Děkuji za dotaz a přeji hezký den.

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.