Question

Odpovědnost za vady skříně zhotovené na míru

23. 11. 2015

U firmy jsem si nechal vyrobit vestavěnou skříň, zakázka byla dodána neúplná o dvoje dveře a s vadami hodnotě škody asi 8000.- Kč, firma si nechala zaplatit celou zakázku za 21000.- Kč a na řádnou reklamaci ani neodpověděla, na telefon jen slibuje a to již 6 měsíců.

Dobrý den,

dle § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Objednatel může převzít dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Jestliže objednatel převezme dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Jestliže Vám společnost dodala vestavěnou skříň bez dveří a s vadami a na písemnou reklamaci těchto vad Vám neodpověděla, vznikají Vám práva z vadného plnění za účelem odstranění vad.

Doporučuji společnosti písemně sdělit, že je povinna Vám potvrdit v písemné formě, kdy jste skříň reklamoval a vyjádřit se, kdy provede dokončení a odstranění vad. Také je vhodné upozornit na to, že pokud tak neučiní – tak bude z Vaší strany podán podnět České obchodní inspekci. Zároveň upozorněte společnost, že pokud v přiměřené lhůtě (maximálně 14 dnů) vadu neodstraní, tak bude z Vaší strany uplatněno odstoupeno od smlouvy a požadováno vrácení ceny díla.

Pokud nebudou, přes Vaše písemné vyjádření, společností vady díla opraveny, doporučuji se obrátit na Vámi vybraného advokáta.

Děkujeme za dotaz a přejeme pěkný den.

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.