Question

Oprava sporáku a pečící trouby v bytě pronajatém obcí

8. 2. 2016

Dobrý den, mám jeden dotaz. Bydlím v pronajatém bytě od obce. Když sem se do toho bytu nastěhovala, byl tu sporák s rezatou troubou a když jsem šla na obecní úřad tak mi bylo řečeno, že si ho musím koupit sama, že obec to nedotuje. Tak bych chtěla vědět, jak to je. Přeci si nebudu kupovat nový sporák, když tenhle nebyl v pořádku, když jsem se nastěhovala. Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

nájemní byt Vám měl být pronajimatelem (obcí) předán ve stavu způsobilém k užívání. Pokud se však již jedná o delší dobu, co byt užíváte tak se dle mého názoru budou vzájemná práva a povinnosti pronajimatele a nájemce řídit ustanovením občanského zákoníku a nařízením vlády, ve kterém jsou specifikovány pojmy běžná údržba bytu a drobné opravy bytu.

Dle § 2257 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je pronajímatel povinen udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Pojem drobné opravy a běžná údržba bytu není přímo v zákoně č. 89/2012 Sb. občanském zákoníku blíže specifikován.

Vláda ČR však vydala dne 26. října 2015 Nařízení o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním byt k provedení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a to zejména jeho

Za běžnou údržbu se dle tohoto nařízení považuje:

Udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění, kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým řízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým řízením.

Za probné opravy bytu se považují:

Opravy bytu a vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.

Drobné opravy jsou podrobněji věcně vymezeny v § 4 Nařízení vlády ze dne 26. října 2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Dle § 4 písm. g) Nařízení vlády ze dne 26. Října 2015 se za drobné opravy považují například opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní.

Dále se za drobné opravy považují i opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000,- Kč.

Roční limit nákladů za drobné opravy nesmí přesáhnout v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.

Ve Vašem případě se tedy jedná o to, zda je možné sporák s troubou opravit či nikoliv. Pokud oprava možná není, je pronajimatel povinen Vám sporák s troubou vyměnit za nový. Bylo by nutné pronajimatele (obec) k tomuto vyzvat písemně doporučeným dopisem s dodejkou.

Pokud by oprava naopak možná byla, pak platí to, že náklady na opravu sporáku s pečící troubou by musely činit maximálně 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Jinak by se dle mého názoru nejednalo o drobnou opravu a musel by jí hradit pronajimatel.

Děkuji za dotaz a přeji pěkný den

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.