Question

Platnost pracovní smlouvy uzavřené ústně

27. 11. 2015

Vážení dobrý den,

prosím o radu, jestli je platná pracovní smlouva uzavřená slovní dohodou? Jedná se mě o ukončení smlouvy,která byla uzavřena smluvně. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

dle § 34 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, musí být  pracovní smlouva uzavřena písemně.

Nicméně v § 20 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je uvedeno, že nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah.

Jinými slovy je sice povinností uzavřít pracovní smlouvu písemně, pokud se tak však nestane a zaměstnanec již započal s prací pro zaměstnavatele, pak byl platně založen pracovní poměr.

Ukončení ústně uzavřené pracovní smlouvy je pak možné písemnou dohodou, písemnou výpovědí z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dále také písemným okamžitým zrušením pracovního poměru z důvodů uvedených v § 55 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Bez písemné pracovní smlouvy však někdy může být problematické dokázat, že byla pracovní smlouva byť ústně uzavřena. Pro případné soudní řízení by bylo třeba zajistit si svědecké či listinné důkazy.

Pokud by byl neplatně ukončen pracovní poměr a chtěli byste dále u zaměstnavatele pracovat, je třeba oznámit zaměstnavateli, že považujete skončení pracovního poměru za neplatné a že trváte na dalším zaměstnávání a následně nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovně právní poměr skončit je třeba podat žalobu na neplatnost skončení pracovního poměru u příslušného soudu.

Pro úplnost dodávám, že porušení povinnosti zaměstnavatele uzavřít pracovní smlouvu písemně může být sankcionováno inspektorátem práce.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den.

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.