Question

Pomluva na pracovišti od kolegyně a nečinnost zaměstnavatele

23. 1. 2017

Dobrý den,

pracuji jako zdravotní sestra. Kolegyni jsem nepadla do oka, netají se tím, že mě nenávidí a rozhodla se mě zlikvidovat. Obchází další kolegy a přemlouvá je, ať jí s tím pomohou. V 23:25 hod jsem od ní dostala sms, kde mě obvinila, že kradu léky (psychiatrické)a to stejné šíří i po oddělení. Obrátila jsem se na staniční sestru a posléze i vedoucí domova, ale obě od tohoto problému daly ruce pryč. Pro mě je to velice závažné obvinění z kterého mohu mít velký profesní problém. Nevím, co s tím dál. Děkuji za odpověď.  

Dobrý den,

zaměstnavatel je Vám dle § 38 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky pro výkon práce.

Vedoucí zaměstnanec zaměstnavatele má potom dle § 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, povinnost vytvářet pro podřízené zaměstnance příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Doporučuji nejprve se pokusit důrazněji sdělit kolegyni, že se žádného jí tvrzeného jednání nedopouštíte a léky v žádném případě nekradete. Upozornil bych ji také na skutečnost, že pokud nepřestane toto tvrzení šířit po oddělení tak by se mohla dopouštět i trestného činu Pomluvy dle § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Skutková podstata trestného činu Podvodu stanoví, že kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Minimálně by se mohlo jednat o přestupek. 

Zaměstnavatele můžete zase upozornit, že pokud situaci nebude řešit tak se budete, ač nerada, muset obrátit na inspektorát práce k prošetření neřešení celé situace a vytváření tak nepřijatelných pracovních podmínek.

Samozřejmě mezilidské vztahy se někdy velmi obtížně dají řešit pomocí práva. Každý si nemusí „padnout do oka“ jak uvádíte. Můžete však spolu fungovat na čistě profesionální bázi a v osobní rovině kontakt zcela omezit.

Děkuji Vám za dotaz

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.