Question

Tůje vrhající stín na polovinu zahrady

27. 11. 2015

Dobrý den,

jsem vlastníkem domu se zahradou.

Můj soused zasadil kolem celé své sousedící strany těsně k plotu stromy-tůje, které vyrostly do výšky asi 6 metrů, tyto mi z jižní strany stíní můj pozemek. Tůje tak vrhají stín na polovinu mé zahrady, která mi zarůstá mechem a tak znehodnocuje můj pozemek, kde řádně nelze např. pěstovat zeleninu.

Sousedovi jsem během dvou let říkala třikrát, aby stromy ořezal a snížil nebo odstranil. Domluva s ním není, vymlouval se, že není období, kdy stromy ořezávat, potom na to zapomněl.

Nyní mi řekl, že se zeptá právníka zda je na to zákon, jak tyto stromy může mít vysoké a jak daleko od plotu. Ráda bych se s ním dohodla, proto bych chtěla vědět, jak právně to je. Souseda přes zarostlé stromy nevidívám, vchod na svůj pozemek má z horní ulice. Kontaktovala jsem ho pouze já, neozval se dosud, vyčkává, takže s tím dělat nechce nic a vyhovuje mu, že mu tam není vidět.

Prosím poraďte, zda bych mohla v případě soudu spor vyhrát. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

již dle původního občanského zákoníku platilo, že vlastník sousedního pozemku se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv a že nesmí mimo jiné vlastník sousedy obtěžovat stíněním.

Dle § 1017 zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku, nyní platí, že má-li proto vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil.

Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvyklé výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metrů. Toto ustanovení se však nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný.

Rozhrada je hranice mezi sousedními pozemky.

Domnívám se, že jestliže tůje vrhají stín na polovinu Vaší zahrady, tak byste měla rozumný důvod požadovat, aby soused tůje odstranil nebo případně alespoň ořezal.

Případné doporučení podání žaloby bychom však mohli dát až při případném právním zastoupení po podrobném seznámení se s konkrétní věcí.

Děkujeme Vám za dotaz a přejeme pěkný den.

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.