Question

Výpověď zaměstnancům na stejné pracovní pozici

7. 2. 2016

Dobrý den,

na stejné pozici (školství) jsme pracovali čtyři. Jeden z kolegů nemá požadované vzdělání. Přesto jsem dostal výpověď já, i když požadované vzdělání mám. Je tento postup možný? Od té doby nemohu najít zaměstnání a tím přicházím o finanční prostředky za ušlou mzdu.
Děkuji.

Dobrý den,

bohužel neuvádíte, z jakého důvodu Vám byla výpověď zaměstnavatelem dána.

Pokud se jednalo o výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, pak je výběr zaměstnance s kterým bude ukončen pracovní poměr z tohoto důvodu v zásadě na zaměstnavateli.

Ve výpovědi musí být dostatečně popsán důvod výpovědi (nikoliv pouze s odkazem na daný paragraf) a pokud se jedná o výpověď z důvodu nadbytečnosti, musí mu předcházet rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách.

Pokud by jeden z kolegů nesplňoval požadavky stanovené zákonem pro výkon sjednaného druhu práce a tento nedostatek kvalifikace by znamenal, že nemůže v žádném případě vykonávat pedagogickou činnost, kterou vykonává, pak by bylo možné uvažovat o tom, že výpověď dána Vám z důvodu nadbytečnosti by byla neoprávněná.

Pokud se zaměstnanec domnívá, že mu byla dána výpověď z pracovního poměru neoprávněně, musí zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.

Dle § 72 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce může zaměstnanec neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Jinak bude skončení pracovního poměru považováno za platné.

Děkuji za dotaz a přeji pěkný den

Author: Mgr. Martin Čermák, advokát

Are you interested in our services?

Write to us or call us and we will be happy to provide you with more detailed information and arrange an appointment with you.

Contact us

Contact

Arrange with us an initial personal or online meeting with us (via a PC with a camera or a smartphone) at the phone number below, by email or via the contact form. We would like to meet you!

    You can park directly on Veveří Street near the office in the blue marked zones or around the corner on Sokolská Street. One hour of parking is free, and another half hour is charged at 15 crowns. To register, you can use the parking machine, which is located directly opposite the office, or you can tell us the registration number  of our car and we will take care of everything in the comfort of the office and for free.