Právo nemovitostí

Poskytujeme právní služby pro bezpečnou koupi, prodej a darování nemovitostí.

Sepíšeme veškerou potřebnou smluvní dokumentaci včetně návrhu na vklad vlastnického práva.  Provádíme advokátní úschovu kupní ceny na zvláštních bankou zřízených účtech úschov. Sepíšeme darovací smlouvu s možným věcným břemenem doživotního užívání pro darujícího. Vytvoříme pro Vás kvalitní nájemní smlouvu. Připomínkujeme smlouvy předložené druhou smluvní stranou a upozorníme na možné nebezpečí vyplývající z předložených smluv.

Co nabízíme?

  • Vytváření a kontrola kupních smluv o převodu nemovitostí
  • Sepis smluv o převodu členského podílu v družstvu
  • Úřední ověření podpisů na námi sepsaných listinách zdarma
  • Úschova kupní ceny
  • Sepis darovací smlouvy včetně věcného břemene
  • Právní zastoupení při podání návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu
  • Vytváření nájemních smluv včetně zajištění kauce nájemného
  • Urgence úhrady nájemného a sepis předžalobní upomínky
  • Právní zastoupení v soudních sporech vyplývajících z uzavřených nájemních smluv včetně žaloby na úhradu dlužného nájemného

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednejte si s námi úvodní osobní či online schůzku (prostřednictvím PC s kamerou či chytrý telefonem) na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře. Rádi Vás poznáme!

Parkovat můžete přímo na ulici Veveří v těsné blízkosti kanceláře v modře označených zónách nebo za rohem na ulici Sokolská. Hodina parkování je zdarma a další půlhodina je zpoplatněna částkou 15 korun. K registraci můžete využít parkovací automat, který se nachází přímo naproti kanceláře nebo nám můžete sdělit SPZ vozidla a my vše vyřídíme v pohodlí kanceláře a zdarma.