Právo nemovitostí

Poskytujeme právní služby pro bezpečnou koupi, prodej a darování nemovitostí.

Kontaktujte nás

Sepíšeme veškerou potřebnou smluvní dokumentaci včetně návrhu na vklad vlastnického práva.  Provádíme advokátní úschovu kupní ceny na zvláštních bankou zřízených účtech úschov, kdy vlastníky složených částek jsou až do provedení vkladu vlastnického práva složitelé finančních prostředků. Sepíšeme darovací smlouvu s možným věcným břemenem doživotního užívání pro prodávajícího. Vytvoříme pro Vás kvalitní nájemní smlouvu. Připomínkujeme smlouvy předložené druhou smluvní stranou a upozorníme na možné nebezpečí vyplývající z předložených smluv.

Co nabízíme?

 • Vytváření a kontrola kupních smluv o převodu nemovitostí
 • Sepis smluv o převodu členského podílu v družstvu
 • Úřední ověření podpisů na námi sepsaných listinách zdarma
 • Úschova kupní ceny
 • Sepis darovací smlouvy včetně věcného břemene
 • Právní zastoupení při podání návrhu na vklad vlastnického práva katastrálnímu úřadu
 • Vytváření nájemních smluv včetně zajištění kauce nájemného
 • Urgence úhrady nájemného a sepis předžalobní upomínky
 • Právní zastoupení v soudních sporech vyplývajících z uzavřených nájemních smluv včetně žaloby na úhradu dlužného nájemného

Máte zájem o naše služby?

Napište nám nebo se ozvěte telefonicky a my Vám rádi sdělíme bližší informace a sjednáme si s Vámi schůzku.

Kontaktujte nás

Kontakt

Sjednat si s námi úvodní schůzku můžete na níže uvedeném telefonním čísle, emailem či prostřednictvím kontaktního formuláře.
Kontaktní údaje
 1. *
 2. *
Zpráva
 1. Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.